uvodubytovaniegastrookoliefotogaleriakontakt

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

 

 

Informácia prijímateľa o nenávratnom finančnom príspevku

 

Miesto realizácie projektu:

HOTEL ZOBOR s.r.o., Štefánikova tr.5, 949 01 Nitra

Názov a stručný opis projektu:

"Rekonštrukcia a modernizácia Hotela ZOBOR – zabezpečenie rastu konkurencieschopnosti"

Skvalitnenie existujúcich služieb pre zákazníkov, s dôrazom na zlepšenie celoročného využitia potenciálu kultúrnych a historických pamiatok Nitry a regiónu. Rozšírenie poskytovaných služieb Hotela ZOBOR o nové produkty cestovného ruchu. Výmena mobilných nábytkov v izbách Hotela ZOBOR. Rekonštrukcia exteriéru Hotela ZOBOR.

 

Názov a sídlo prijímateľa:

HOTEL ZOBOR s.r.o., Štefánikova tr.5, 949 01 Nitra

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:

03/2015 – 09/2015

Operačný program - Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.mhsr.sk , www.siea.sk, www.economy.gov.sk

Výška schváleného príspevku: 186 990,49 ,- EUR

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra